Masters in Food ‘Verrijking’
SlideshowImage object SlideshowImage object
SlideshowImage object SlideshowImage object
SlideshowImage object SlideshowImage object
SlideshowImage object SlideshowImage object
SlideshowImage object SlideshowImage object
SlideshowImage object SlideshowImage object

Welkom bij Masters in Food

Over Masters 

Het lidmaatschap van Masters biedt food professionals (uit food, foodservice en drug) de mogelijkheid geregeld in een inspirerende omgeving met elkaar van gedachten te wisselen. Persoonlijke contacten, ontwikkeling en educatie staan centraal. 

Masters is een inspiratieplatform dat ervaren food professionals de gelegenheid geeft kennis en ontwikkelingen in het vakgebied bij te houden. Ook biedt Masters je de kans om met collega’s in dialoog te gaan en te sparren over vakinhoudelijke zaken. Daarnaast wordt een trouw en waardevol netwerk opgebouwd.  Een bekwame en representatieve Raad van Advies buigt zich over de doelstelling, frequentie en locatie van deze nieuwe club. Maar meer nog is er gekeken naar het profiel van de leden. Lidmaatschap is persoonlijk. Wisselende contacten doen afbreuk aan de netwerkgedachte en vertrouwelijkheid.

 

Lidmaatschap

Per kleine organisatie kan in principe maar één persoon lid worden, per middelgrote twee en per grote organisatie maximaal drie personen. Bij twee of drie lidmaatschappen moet van een spreiding in marketing- en salesfuncties sprake zijn. Voor retailorganisaties gelden geen restricties ten aanzien van het aantal leden en/of functie. 
Het lidmaatschap van Masters is een bedrijfslidmaatschap, particulieren kunnen geen lid worden. Het lidmaatschap is persoonsgebonden, en dus niet overdraagbaar op een andere persoon binnen de organisatie.

Locatie

De bijeenkomsten vinden plaats in VRIJ. 
Beusichemsedijk 17, 4101 NV, Culemborg.

.

 

SlideshowImage object
SlideshowImage object
SlideshowImage object